Disclaimer van:

Internetwinkel/webshop van Drinkwaard Jachtservice BV                  KvK: 24332058
Nijverheidsstraat 24   BTW: NL 817 237 306 B01
3371 XE Hardinxveld-Giessendam   IBAN: NL29 RABO 03593 59 701
Tel: +31(0)184-614979   BIC: RABONL2U
     
 

De op deze site verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Toch kan Drinkwaard Jachtservice BV niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze site aanvaardt Drinkwaard Jachtservice BV geen enkele aansprakelijkheid.

Op deze site staan ook links naar externe websites. Drinkwaard Jachtservice BV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Op de inhoud van de webpagina’s van Drinkwaard Jachtservice BV en op het Drinkwaard Jachtservice BV logo rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Drinkwaard Jachtservice BV.

Op andere sites linken naar pagina’s van de Drinkwaard Jachtservice BV-site is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van Drinkwaard Jachtservice BV niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewerkt dat Drinkwaard Jachtservice BV toestemming verleende als dat niet het geval is.

Mocht u op deze site informatie aantreffen waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail naar ons via contact.

Laatste wijziging: 28 maart 2022.